Projektlaboratoriets utbildningsprogram

I projektlaboratoriet fungerar deltagarna som projektledare och styr/kontrollerar projektet genom alla steg. Varje utbildningstillfälle/övningstillfälle är anpassad efter gruppens nivå och baseras på tidigare kunskap i projektledning.

Utbildningarna leds av erfarna coacher och aktiva projektledare. Alla deltagare inom ett givet spel hanterar samma projekt. Varje lags resultat kan jämföras löpande och det leder till en både spännande och lärorik utbildning.

Fördelar med simuleringen

Obrazek

riskfri utbildning i en virtuell miljö

Obrazek

lära sig samtidigt som man har roligt

Obrazek

möjlighet att anpassa villkoren efter gruppens nivå

Obrazek

möjlighet att anpassa scenarierna efter gruppens krav och behov

Varje spel innehåller:

 • identifikation av klienternas/kundernas förväntningar,
 • uppskatta tidsåtgången för individuella uppgifter,
 • upptäcka sambandet mellan de olika delarna,
 • förhandla fram projektets omfattning och tidsram,
 • anskaffning av personalresurser,
 • uppskatta risker och ansvara för ekonomiska transaktioner,
 • signera ett projektavtal,
 • upprätta en genomförbar tidsplan,
 • övervaka genomförandet av projektet och styra och hantera löpande förändringar,
 • hantera oförutseeda händelser som löpande påverkar i de olika faserna,
 • slutföra projektet inom ramen för överenskommen tid och budget.

Utbildningsform

Projektlaboratoriet kan användas enligt följande modeller

 • singel eller parspel, baserat på flera olika scenarier,
 • grundläggande utbildning för projektledare baserat på spelet i tre nivåer,
 • avancerad utbildning för projektledare baserat på spelet i tre nivåer,
 • turneringar mellan olika lag,
 • del av certifiering för projektledare.

Varje punkt som nämns ovan kan vara del av en, två eller tre dagars workshops.
Vi har möjlighet att arrangera både öppna och slutna workshops.